Festival Maastricht: sterker klinkend erfgoed

Eind deze zomer werd in Maastricht het festival Klinkend Erfgoed gehouden. Inzet: het vergroten van de betrokkenheid van de samenleving op het klinkende erfgoed in een kerk. Het festival werd georganiseerd door Stichting Klinkend Erfgoed Nederland (SKEN). Samen met Robert Helder, voorzitter van de stichting, kijken we terug op dit geslaagde evenement.

Tekst en beeld: Korstiaan van Vliet, Kerkmagazine

Mobiel orgel
Het festival begon met een symposium op 31 augustus 2018. Loes Wormmeester van televisieprogramma Het Klokhuis liet zien dat en hoe de jeugd is te interesseren voor (klinkend) erfgoed.
Helder: “Daarnaast was Frank Steijns te gast. Hij liet zijn mobiele beiaard horen in verschillende combinaties. De Vereniging van Orgelbouwers in Nederland presenteerde het ontwerp voor een mobiel orgel. Aan belangstelling geen gebrek. Een grote groep vanuit de beheerders en programmeurs van klinkend erfgoed was present.”

Sleutelrol
“Naast behoud zoeken we ook naar versterking van de positie van klokken en orgel”, aldus voorzitter Helder. “Als kerk moet je nadenken hoe klinkend erfgoed een rol krijgt, ook buiten de kerkelijke context. Op veel plekken is daar gemakkelijk draagvlak voor of voor te krijgen. Neem bijvoorbeeld een oude kerk met een mogelijk nog oudere toren met een of meer klokken. Zo’n gebouw is bepalend voor een dorpsgezicht. Is zo’n object aan renovatie toe, dan doet vaak een groot deel van de gemeenschap mee om restauratie te bekostigen.
Zo gaat dat ook met een orgel en zijn organist. Als de speler de stellige overtuiging is toegedaan dat een orgel een kerkelijk instrument is, verwacht dan geen rooskleurige toekomst voor het orgel.”

Zondagmorgen
Al tijdens de opening van het festival werd duidelijk dat er in maatschappelijk opzicht geen verschil tussen orgels en klokken is. Beiden kunnen door hun klank aan mensen in de publieke ruimte een gedeelde ervaring bieden, wat zorgt voor een verbinding in de samenleving. Helder: “Daarmee is ook het weerwoord  gegeven als er klachten zijn over het klokgelui op zondagochtend. De klok luidt niet alleen voor de kerkganger, het geluid hoort al eeuwen bij de Nederlandse samenleving. Het is bekend en herkenbaar, wat meteen een structuur in de samenleving aangeeft. Dat blijkt in dorpen waar geen kerkdiensten meer zijn, maar waar vrijwilligers op zondagochtend toch de klok luiden.”

Lees ook het interview met Heleen Wijgers, directeur van de Stevenskerk in Nijmegen.